Lemminkäinens Tempel / Lemminkäinen's Temple


Jag är den sista bocken och Lemminkäinens son.
Jag vet att finskan och svenskan är världens urspråk.

Allihopa!

Atlantis
Alt Land Is
Atlantis
Kannabis

Jag vet att Lemminkäinens tempel ligger i Sibbo.
Den gyllene bocken sitter fast på hans tron stol.

Saunasolmuun!

Lemminkäinens Tempel
i Siboberget.
Lemminkäinens Tempel
Grävningar till Himlet.

Jag är den sista bocken och Lemminkäinens son.
Jag vet att finskan och svenskan är världens urspråk.

I asernas borg, se dagen, ekens Frös grund, Hel, i jarlarnas karlarnas
lag, månen nordstjiernan Oden pålen qvadraten, ras sol Tor,
ursprungets vaner - i - asernas borg...
  I am the last Bock [=billy goat] and Lemminkäinen's son.
I know that Finnish and Swedish are the world's ur-language.

Everybody!

Atlantis
All Land Ice
Atlantis
Cannabis

I know that Lemminkäinen's temple lies in Sibbo.
The golden billy goat sits soundly upon his throne.

Into saunasolmu [=autofellatio]!

Lemminkäinen's Temple
in Sibbo Mountain.
Lemminkäinen's Temple
Excavations to Heaven.

I am the last Bock and Lemminkäinen's son.
I know that Finnish and Swedish are the world's ur-language.

[Impossible to directly translate the outro recitation of the alphabet
aka Alphernas Beten aka Prayer of the Elves...]

English translation by Aarni. Image source Positive Foundation.